dijous, 28 de gener de 2016

DOCUMENT VOLUNTATS ANTICIPADES

Què? És el
document, adreçat al metge responsable, mitjançant el qual com a persones majors d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, doneu les instruccions a tenir en compte en cas que us trobeu en una situació en què les circumstàncies no us permetin d'expressar personalment la vostra voluntat.

En aquest document, podeu també designar un representant, que sigui l'interlocutor amb el metge o l'equip sanitari, perquè us substitueixi en el cas que no pugueu expressar la vostra voluntat.

Com? Davant de notari o bé de tres testimonis majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar. Dos d'aquests testimonis, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb vosaltres.

No es poden tenir en compte voluntats anticipades que incorporin previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no es corresponguin exactament amb el supòsit del fet que heu previst a l'hora d'emetre-les. En aquests casos, s'ha de fer l'anotació raonada pertinent a la vostra història clínica.

On? Al centre sanitari on se us atén, excepte els documents de voluntats anticipades fets davant de notari. Aquest document de voluntats anticipades s'ha d'incorporar a la vostra història clínica.

Més informació:
Departament de Salut, telèfon: 93 227 29 00.


Impresos

  • 
Sol·licitud DVA

  • 
Inscripció registre DVA


Normativa:
Llei 21/2000
, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, (DOGC, núm. 3303, d'11-1-2001).
                                                           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada